CX-80 Dobry Produkt 2012

Dobry Produkt  2012. Tytuł został przyznany naszemu produktowi CX-80 w kategorii „Najlepszy preparat wielofunkcyjny w Polsce”. Jest rezultatem Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich. Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

„Tytuł ‘Dobry Produkt 2012’ jest dla nas szczególnie cenny, bo de facto przyznają go sami konsumenci, czyli grupa, na uznaniu której zależy nam najbardziej. Wyniki badania znajdują też odzwierciedlenie w naszej sprzedaży – w 2012 roku. Serdecznie dziękujemy naszym klientom za zaufanie, które pokładają w naszych produktach. Cieszymy się, że doceniają nasze wysiłki, by produkty CX80 były coraz bardziej innowacyjne i nowoczesne.”

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2012” zostało przeprowadzone przez redakcję Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Respondenci odpowiadali na pytania, które marki uważają za najlepsze w danej kategorii, godne zaufania, które określają dobre jakościowo produkty. Produkty o najwyższej liczbie wskazań otrzymały tytuły „Dobrych Produktów 2012 – Wybór Konsumentów”